image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người thuộc hộ ngheo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 -2025 theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố trên địa bàn xã Hợp Thành
Lượt xem: 51

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới