image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
TTHC Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 31

Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem Văn bản tại tài liệu đính kèm

Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem Văn bản tại tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới