image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
TTHC lĩnh vực LĐTBXH
Lượt xem: 42

Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 7/7/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

 

Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 9/6/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

 

Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới