image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định 562/QĐ-UBND ngày 03/3/2023
Lượt xem: 10
Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng của quản lý của Sở tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới